آرشیو اخبار پژوهشی

به دنبال بازديد و مذاكرات هيات عالي رتبه دانشگاه صنعتي اصفهان: آغاز همكاري هاي گسترده علمي و پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه هاي برتر سوييس
با اتمام بزرگترین طرح کلان ملی در حوزه اندازه گیری مشخصه های دریایی: رونمایی از طرح کلان شبکه پایش و پیش بینی دریایی کشور و بویه موج نگار ملی

صفحات