آرشیو اخبار پژوهشی

با ارايه عضو هئيت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود: سمينار علمي آلودگي هوا، منابع و عوامل، چالش ها و راهكارها
با سخنراني دكترعلي رجالي، استاد برجسته رياضي ايران دردانشگاه صنعتي اصفهان : نقش علوم ریاضی در توسعه پایدار بررسي مي شود
دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي كند: برگزاری مدرسه بین المللی رهیافت های محاسباتی مدرن در اکتشاف مواد
با حمایت مرکز نوآوری فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان: طرح توسعه کشاورزی دانش بنیان در شرق اصفهان کلید خورد

صفحات