آرشیو اخبار پژوهشی

با حضور تيم هايي از ايران، آلمان، برزيل و پرتغال: كسب مقام دوم دانشگاه صنعتي اصفهان در مسابقات رباتيك آزاد پرتغال 2019
در آئینی با حضور معاون اول رئیس جمهور عنوان شد: عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، برگزیده جشنواره ملی زن و علم

صفحات