آرشیو اخبار پژوهشی

با تجلیل در حاشیه بيستمين کنگره شيمی ایران: استادان دانشگاه صنعتی اصفهان، شیمیدان های برجسته ایران
با هدف گسترش و تعمیق ارتباطات علمی دوجانبه: سفر هیأت بلند پایه علمی دانشگاهی ایران به کشور فرانسه

صفحات