آرشیو خبرها

بیانیه هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی اصفهان در آستانه انتخابات ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ جامعه علمی و دانشگاهی کشورمان، انتظار پشتیبانی قانونی برای پیشرفت و تعالی نظام آموزش عالی کشوررا دارند

صفحات