آرشیو خبرها

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از مزرعه آموزشی - پژوهشی دانشگاه صنعتي اصفهان عنوان کرد: استفاده از دستاوردهای ارزشمند محققان دانشگاه صنعتی اصفهان در افزایش بهره‌وری آبیاری توسط دیگر بهره برداران کشور
در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور: وزیر علوم از نقش دانشگاهیان در مقابله با بیماری کرونا قدردانی كرد

صفحات