آرشیو خبرها

در پانزدهمین همایش بزرگ معرفی رشته های تحصیلی: دانشگاه صنعتی اصفهان، میزبان و حامی داوطلبان ممتاز آزمون سراسری
با حضور معاون اول رئیس جمهور و دانشگاهيان كشور: نشست هم‌اندیشی "دانشگاه و دولت در شرایط تحریم" برگزار خواهد شد

صفحات