آرشیو خبرها

رقابت هاي قهرماني تنيس روزي ميز دانشگاه هاي استان اصفهان به ميزباني دانشگاه صنعتي اصفهان قهرماني تيم تنيس كارمندان دانشگاه صنعتي اصفهان
با ارايه عضو هئيت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود: سمينار علمي آلودگي هوا، منابع و عوامل، چالش ها و راهكارها
با حضور خانواده بزرگ دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد جشن خیریه مهر، ماه، محمد (ص)

صفحات