آرشیو اخبار پژوهشی

با همکاری انجمن علمی کامپیوتر و یک شرکت دانش بنیان: همایش "علوم داده" در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
براساس اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز: 9 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست طلایه داران علم ایران

صفحات