آرشیو خبرهای فرهنگی

مراسم معنوی اعتکاف درمسجد فاطمه الزهرا(س) دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد همزمان با ولادت حضرت علی(ع) وایام البیض ماه رجب: مراسم معنوی اعتکاف درمسجد فاطمه الزهرا(س) دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد
برگزاری سومین نمایشگاه محیط زیست دردانشگاه صنعتی اصفهان به همت انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی: برگزاری سومین نمایشگاه محیط زیست دردانشگاه صنعتی اصفهان
مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان نمونه کشور در سال 92 را به خود اختصاص داد به جهت دستاوردهای ارزنده در ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی: مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان نمونه کشور در سال 92 را به خود اختصاص داد
آغاز پذیرش حوزه علوم اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان برای ترم بهمن 92 در دومین سال تاسیس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان: آغاز پذیرش حوزه علوم اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان برای ترم بهمن 92

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای فرهنگی