آرشیو خبرهای فرهنگی

اعتقاد به دین مستلزم آن است که دیندار واقعی باشیم آیت الله مصباح یزدی در دانشگاه صنعتی اصفهان: اعتقاد به دین مستلزم آن است که دیندار واقعی باشیم
سبک زندگی اسلامی یک زندگی عقلانی است حسن رحیم پور ازغدی در دانشگاه صنعتی اصفهان: سبک زندگی اسلامی یک زندگی عقلانی است
طرح ولایت کشوری از اوایل مرداد در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود معاون طرح ولایت سازمان بسیج دانشجویی کشور خبر داد: طرح ولایت کشوری از اوایل مرداد در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای فرهنگی