آرشیو خبرهای فرهنگی

نشست هم‌اندیشی "مدیریت تحولات فرهنگی" دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با حضور مدیرکل دفتر سیاستگذاری وبرنامه‌ریزی فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت عتف: نشست هم‌اندیشی "مدیریت تحولات فرهنگی" دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای فرهنگی