آرشیو خبرهای فرهنگی

طرح ولایت کشوری از اوایل مرداد در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود معاون طرح ولایت سازمان بسیج دانشجویی کشور خبر داد: طرح ولایت کشوری از اوایل مرداد در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود
برگزاری ویژه برنامه‎های اعیاد شعبانیه در دانشگاه صنعتی اصفهان توسط ستاد شعبانیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه: برگزاری ویژه برنامه‎های اعیاد شعبانیه در دانشگاه صنعتی اصفهان
امتناع از حضور در کمیته علمی یک کنفرانس بین المللی در دفاع از نام خلیج فارس با اقدام شایسته عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان: امتناع از حضور در کمیته علمی یک کنفرانس بین المللی در دفاع از نام خلیج فارس
برگزاری اعتکاف دانشجویی رجبیه در دانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش ویدئویی به همت شورای مسجد واداره کل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان: برگزاری اعتکاف دانشجویی رجبیه در دانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش ویدئویی
دوازدهمین یادواره شهدای دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با حضور دانشگاهیان و خانواده های شهدای دانشگاه: دوازدهمین یادواره شهدای دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای فرهنگی