آرشیو خبرهای فرهنگی

کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها رونق خواهد گرفت + گزارش تلویزیونی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در همایش فعالان فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان: کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها رونق خواهد گرفت + گزارش تلویزیونی
نخستین همايش فعالان فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: نخستین همايش فعالان فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود
مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر کشور را کسب کرد به دلیل موفقیت در بخش های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی: مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر کشور را کسب کرد
شانزدهمین نشست مینای معرفت در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد به همت مركز معارف اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان: شانزدهمین نشست مینای معرفت در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای فرهنگی